Språk Språk Språk

Norsk kulturråd gir 500 000 kr i støtte!

Adobe Photoshop PDF

Berlevåg Havnemuseum har nylig blitt tildelt en halv million fra Norsk Kulturråd til utearealer i tilknytning til Kvitbrakka.

Prosjektet, som heter "Atelier på skinner", drives av Kvitbrakkas Venner og museet i fellesskap. Tilbygget vil gi kunstnere bedre lokaler å jobbe i. Samtidig vil lokalbefolkningene få nye arealer til å møtes på - det være seg til konserter, grilling og andre kulturelle opplevelser.

Les mer

Jubileumshefte under produksjon

006 - Kopi_400x300

I anledning Berlevåg kommunes 100- årsjubileum har ekteparet Olav og Solveig L'Orange påtatt seg å skrive et jubileumshefte. Det skal ta for seg kommunens historie i store trekk de siste hundre år.

Les mer

Svømming, livredning og Houdini-stunts på 1920-tallet

Berlevåg Svømme- og livredningsklubb ca 1925_400x264

Berlevåg er kjent for et aktivt svømmemiljø og gode prestasjoner fra 1960-tallet og utover. Det mange kanskje ikke vet er at Berlevåg hadde en Svømme- og livredningsklubb med mange medlemmer allerede på 1920-tallet.

Les mer

Berlevåg havnemuseum

Restaureringsarbeid tar aldri slutt!

001_400x300

Havnemuseeet har en stor bygningsmasse å vedlikeholde, men dessverre ikke noe budsjett til det. Bortsett fra hovedhuset har museet ansvar for: Lokstallen, Sveisebua, Pramhuset, Kvitbrakka (sammen med Kvitbrakkas venner), Oljebua og Loe-hytta i Løkvika. Til tross for dårlig økonomi med hensyn til vedlikehold og restaurering av bygningene, har vi greid å gjøre store utbedringer på de fleste av byggene. Dette fordi vi har brukt tid på å skrive søknader om midler. Vi har fått mange avslag, men bl.a. Kystverket har gitt oss tilskudd. Dugnadsarbeid har også vært et viktig bidrag til vedlikeholdet.

Les mer