Språk Språk Språk

Ny avdelingsleder

12665828_10153950223327059_1437149859_n

Anfrid Hojem har permisjon hele 2016. I hennes sted begynte Evelyn Johnsen 25. januar.

 

 

Les mer

Nettverket Kystverkets etatsmuseum

Logo Kystverksmusea

Fra første januar 2016 er vårt museum en del av Kystverkmusea. Kystverkets historie har siden 2008 vært formidlet av er et nettverkssamarbeid mellom de 4 museene: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord i Lofoten.

Ved å innlemme Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark i Kystverkmusea vil en del av nettverket være lokalisert i alle Kystverkets regioner. I den nordligste regionen er mye av Kystverkets infrastruktur svært fremtredende i landskapet og betydningsfull både historisk og i samtiden.

Les mer