Ragnar H. Augestad[1].jpg

Artikkelen er basert på hans masteroppgave i historie med tittelen: «Organisering og gjennomføring av tvangsvakueringa hausten 1944: Arbeidet til evakueringskommisjonen i Tromsø» 

Les oppgaven her: http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9314/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Selv sier han: 

Eg er ein ølensbu som enda opp i Tromsø for å studera historie. Eg tok både bachlor- og mastergrad ved Universitetet i Tromsø frå 2011-2016. 

Interessen for å skrive denne artikkelen kom etter at eg var ferdig med masteren. Eg hadde lyst til å nå ut til fleire med hovudfunna mine, og fann ut at ein artikkel var noko som ville gjere denne formidlinga enklare.