Museum som er en del av såkalte konsoliderte enheter under Kulturdepartementet, skal i henhold til Stortingets vedtak ha mulighet for å få inn til 60% statlig driftstilskudd forutsatt at regionen (kommunene + fylkeskommunen) bidrar med minst 40%.

Den regionale andelen er vedtatt, og museet i Kjøllefjord drives nå som en avdeling innenfor Museene for kystkultur og gjenreisning IKS.

 

De 3 siste årene har vi signalisert til departementet at drifta i Kjøllefjord må sikres. Vi har for 2018 søkt om kr 500 000 som økt driftstilskudd for å ivareta denne oppgaven. Vi hadde forventet at Kulturdepartementet i det minste kunne melde til Stortinget at dette er et behov i Finnmark. Men saken er ikke nevnt i budsjettforslaget, og det er opp til stortingspolitikerne å få på plass en bevilgning som i den store sammenhengen er relativ liten.