Language Language Language

Ingøy

Inga har ei lang historie bak seg og var et storvær på 1500-tallet.

Ingøy/Inga

Fiskeværet Inga på Ingøy har faktisk røtter tilbake til 1300-tallet, kan hende før. Omkring 1520 bodde det om lag 300 fastboende i været. Fiskeværet var hjemsted for jekteeiere, skippere, styrmenn og erkebiskopens setesveiner, som drev kommersiell virksomhet for erkebispen i finnmarksværene. Inga var knutepunkt for omegnen ettersom det meste av jektetrafikken til området hadde været som bestemmelssted. På 1500-tallet var marked og priser av størst betydning. Omkring år 1600 ble selvberging med februk og hjemmefiske viktigere p.g.a. sviktende markeder og dårlige fiskeår. Omkring 1690 var Ingøy helt avfolket. På 1700-tallet var det mellom 5 og 12 familier-hushold på Inga. Kirka ble flyttet til Måsøy i 1747. Fra nå av og til 1866 var Ingøy foruten kirke. Det ble reist ny kirke i 1866 som riktignok ble ødelagt av en orkan i 1880-åra. Kirka ble reparert og stod da til siste krig da tyskerne brente den. I 1957 ble den nåværende kirka innviet. Ut på 1800-tallet opplevde også Ingøy som andre fiskevær i Finnmark et nytt oppsving og mange flyttet til været.

Inga 1963