Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Olaf Andersen, strektegning 3, Hjalmar sier på sin beste tysk, ikke niks i helveta nokka tyskerta ombord i min båt

  Kunstneren Olaf Asbjørn Andersens (f. 1934-)

  Andersen ble utdannet ved Bergen kunsthåndverkskole. Han har arbeidet som reklametegner i aviser (Bergen Arbeiderblad m. fl.), og vært lærer i kunsthåndverk ved flere videregående skoler. Han ble etter hvert en landskjent maler med mange maleri-utstillinger. Kunstneren har også laget det store krusifikset som henger i Ingøy kirke.

 • Tufjord0001

  Tufjordhjelpa fra Tønsberg - En fantastisk og nesten ukjent historie

  Vi kjenner til utfordringene Finnmark sto ovenfor etter 2. verdenskrig; byer og fiskevær ble flammenes rov. Mange har likevel glemt at Tønsberg hjalp aktivt til med å gjenreise fiskeværet Tufjord på Rolvsøya. Tufjord-komiteen i Tønsberg kommune har i år gitt ut et hefte for å minnes arbeidet med å hjelpe Tufjordingene.

 • WP_20140902_14_01_05_Pro_600x338

  Hellegroper i Storvika?

  Hellegroper kan være ovale eller rektangulære nedgravninger, som er steinsatt med heller langs veggen og bunnen. Gropene ble brukt til å utvinne tranolje fra marine pattedyr, en viktig næringskilde som også ble brukt som handelsvare. Er tuftene i Storvika slike hellegroper?

   

 • Bombing av Ingøy radio jpeg_400x272

  Bombingene av Ingøy radio

  Ingøy radio ble bygd i 1911 som ledd i kommunikasjon med Svalbard i samband med gruvedriften der. En var avhengig av å bygge en radiomast så nært Svalbard som mulig, og Ingøya ble en god kandidat. Da tyskerne angrep Norge, ble Ingøy trolig brukt i radionettverket til de norske sjømillitære styrkene. Ingøy radio har den tvilsomme æren av å ha blitt bombet av både tyske og britiske styrker.

 • paulo134_500x277

  Visste du at en av våre mest kjente salmediktere, Magnus Brostrup Landstad ble født på Måsøy omkring år 1800?

  Landstad skrev nye salmer og reviderte eldre og velbrukte danske og tyske salmer som med tidens tann syntes uforstående for folk flest. I 1852 fikk Magnus Brostrup Landstad i oppdrag av departementet å lage et utkast til ny salmebok. Den endelig utgaven ble godkjent til bruk i 1869. Landstad døde i 1880 og ligger begravd på Vår Frelsers gravlund. Det henger et minnesmerke om Magnus Brostrup Landstad i Måsøy kirke.