Språk Språk Språk

8 mill til nytt museum i Honningsvåg

Fasade mot nord-øst

I forslag til statsbudsjett for 2015 er det satt av  2 mill kr + en tilsagnsfullmakt på 6 mill kr, tilsammen 8 mill kr. Med andre ord: Vi får det vi har søkt om til prosjektet i Honningsvåg. Tidligere har kommunen og fylkeskommunen bevilget 16,5 mill.  Museet er planlagt realisert innenfor en ramme på 24,5 mill kr. Går alt etter planen, kan det stå ferdig i desember 2015.

Les mer

Forbundet Kysten på besøk

Forbundet Kysten_500x391

Landsstyret i Forbundet kysten har besøkt Finnmark. Under møtet på Nordkappmuseet snakket vi om kulturvernarbeid i Finnmark generelt og om samarbeid mellom museum og frivillige i arbeid for kystkultur. Nordkappmuseet har et etablert samarbeid med kystlagene i Nordvågen og i Kjøllefjord, og museet har de siste årene hatt en sentral rolle med å tilrettelegge for skolene i forbindelse med Kystens Dag.

Les mer