Språk Språk Språk

Vandreutstilling på Nordkappmuseet

IMG_0345

Nå er utstillingen «Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet» produsert av Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms på museet i Honningsvåg.

Den omhandler tvangsevakueringen høsten 1944 og lar oss få et innblikk i det menneskelige dramaet som utspilte seg.

Les mer >>

Nytt museum i Honningsvåg ut på anbud

Fasade mot nord-øst

Ombygging og tilbygg ved det tidligere bankbygget er nå sendt ut på anbud. Forventet byggestart for nytt museum er satt til 2. mars. Tidligere har kommunen kjøpt bygget for 9,5 mill kr og fylkeskommunen bevilget 4,5 mill.  Museet er planlagt realisert innenfor en ramme på 24,5 mill kr. Da er kjøp av bygg, planlegging og ny utstilling inkludert i totalsummen. Går alt etter planen, skal bygget være ferdig i desember 2015.

Les mer