Maria Stephansen er kunsthistoriker, kurator og formidler ved Gjenreisningsmuseet. Gjennom studier, kuratering av utstillinger og artikler har hun de senere årene jobbet med samiske kunstnere og forsøkt å se på den samiske kunstens posisjon og egenart. I foredraget vil vi kort se på kva som betraktes som samisk kunst og gå dypere inn på hvordan samiske kunstnere har brukt og bruker sin stemme i politiske kamper.

Hovedgjesten denne kvelden er Maret Anna Sara, kunstneren og reindriftssamen bak prosjektet «Pile O’Sapmi» en demonstrasjon og kunstprosjekt i ett. Sara var blant annet representert på Documenta i 2017, Verdens største kunstutstilling, med dette prosjektet.

Visning av dokumentaren /Presentasjon av «pile o’sapmi»/ Samtale med Maret Anne Sara