Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Undervisning

Alle skoleklasser er velkommen til å benytte Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms som et utvidet klasserom. Museet kan brukes fra 09.00-14.00 ( hvis ledig ), kafeen er åpen fra 11.00- 14.00 ( avtales i forkant p.g.a plass )

Dersom skolene kontakter museet en uke i forveien kan museumspedagogen tilpasse eget undervisningsopplegg for den enkelte klasse. Museet tilbyr også veiledning til elever/lærere som arbeider med prosjekter knyttet opp mot Finnmarks historie. Undervisningsoppleggene kan også foregå i f.eks. Kirkegårdsbukta, i Ytre Forsøl eller på Fuglenesodden.

Undervisningen ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms skal skape en forståelse og interesse for Finnmarks historie. I utvidet forstand kan denne kunnskapsformidlingen bidra til identitetsskaping hos barn og unge. I en verden av endring og internasjonalisering skal det gis rom for en lokal forankret identitetsforståelse som i sin tur kan bidra til en forståelse for kulturelt mangfold.

I undervisningen vil elevene kunne tilegne seg kunnskap om tvangsevakueringen, nedbrenning og gjenreisning samt få en forståelse for Finnmarks forhistorie og samtid. Gjennom formidlingsopplevelsen skal elevene utvikle holdninger til kulturminnevern og historisk dokumentasjon.

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms vil bestrebe seg på å ta i bruk kreative formidlingsstrategier for å på denne måten gi elevene en annerledes men relevant undervisningsform. Museet vil samtidig gjøre det enklere for lærerne å ta i bruk museet som et utvidet klasserom.

MUSEET HÅPER PÅ MANGE BESØKENDE,OG VIL FØRSØKE Å VÆRE ET UTVIDET LÆREBOK-TILBUD I FLERE FAG.

Foto: Julia Stangeland/Gjenreisningsmuseet

Snøkrystaller

«De siste ukene har flere elever og lærere besøkt Gjenreisningsmuseet for å lytte til Juleforteljinger om andre verdenskrig og tida etterpå. Sammen har vi også laget snøkrystaller. Til sammen har vi fått opp 191 snøkrystaller til pynt i museet. Snøkrystallene er laget av barn og voksne på juleverksted 25. september, elever og lærere fra Voksenopplæringa i Hammerfest, innføringsklassen på Baksalen skole, 5. trinn på Fuglenes skole og 1.-4. trinn på Forsøl skole.»

 

Skoleprogram for høsten er ferdig!

Gjenreisningsmuseet er MYE, MYE MER enn bare vår faste utstilling! Hvert semester fyller i tillegg vi museet med temporære utstillinger, foredrag og andre prosjekter. Vi har derfor et utrolig spennende program å tilby denne høsten; fra første klasse til VGS!

Morten Thorkildsen

Utstillinger og prosjekter høsten 2011

Vi begynner å nærme oss et ferdig program for høstsemesteret, og er svært stolte av det vi kan by på. Noen detaljer mangler fremdeles, men her er en oversikt over de utstillingene og prosjektene vi ønsker å invitere skoler, barnehager og selvfølgelig også vårt voksne publikum til.

Skoleprogram våren 2011

Her er vårt skoleprogram 2011. i dokumetet ligger oversikt over faste tilbud, vandreutstillinger og unike opplevelser for dette semesteret. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.

Vi har også et omfattende tilbud knyttet til Still Life, utstillingen Eyes of Children samt at vi trenger hjelp fra skoleklasser til sommerutstillingen om Hammerfest kirke.