Foto: Tromsø Museum - UiT Norges arktiske universitet

 

I år er det 70 år siden Finnmark og Nord-Troms ble evakuert og brent. På Nordkappmuseet markeres dette med et foredrag som omhandler tvangsevakueringen. Foredragsholderne er Heidi Stenvold (konservator) og Nina Planting Mølmann (avdelingsleder/konservator) ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest.

Vi vil få et innblikk i det menneskelige dramaet som utspilte seg, og en evakueringshverdag som for de fleste ble opplevd som kaotisk. Foredraget formidler bakgrunnen for hendelsene, tidsvitners opplevelser og myndighetenes hastige organisering i en kaotisk situasjon.

Fra desember 2014 vil Nordkappmuseet også vise utstillingen «Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet», en utstilling produsert av Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms og som også omhandler evakueringen. Vi på Nordkappmuseet oppfordrer folk til å komme og bli bedre kjent med egen historie.

Foredraget blir holdt:                onsdag 5.november 2014 kl.18.00

 

Velkommen!

 

Spørsmål vedrørende foredrag eller utstilling kan rettes til museumspedagog Daria Polishchuk daria@nordkappmuseet.no, tlf.:78477205, eller til avdelingsleder Silje Rørlien silje@nordkappmuseet.no, tlf.:78477203.