Planting Mølmann og Stenvold har forsket på tvangsevakueringen og fokuserte i foredraget på at tvangsevakueringen var en sivil operasjon i et militært område. Det ble lagt vekt på hvordan sivilbefolkningen opplevde situasjonen. Det ble en fin og minnerik kveld, hvor også publikum bidro med egne fortellinger fra evakueringstiden.

Fra desember 2014 vil Nordkappmuseet også vise utstillingen «Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet», en utstilling produsert av Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms og som også omhandler evakueringen.