Over 50 personer møtte opp på Gjenreisningsmuseet tirsdag kveld for å høre om redningsaksjonen på Sørøya i 1945. Kristian fortalte med utgangspunkt i storpolitisk strategi om bakgrunnen for den store redningsaksjonen i februar i 1945 som fraktet 502 flyktninger fra Sørøya til Skottland. Godt illustrert med kart og bilder, og med  mange interessante detaljer om forløpet fanget Kristian et engasjert publikum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian sier selv at hans interesse for temaet begynte svært tidlig, og at han vokste opp med denne historien. Han hadde familie på Sørøya som overvintret og ble reddet i den aktuelle redningsaksjonen, og han hadde også familie som evakuerte fra Sørøya.