Vi leser én times tid og tilpasser leseplassen noe. Hvis vi blir mange eller det kommer mange eldre setter vi oss i kinosalen istedenfor i hula. Hvis folk har lyst, tar vi en prat i kafeen etterpå.

Enkel servering.

Gratis adgang - velkommen!