GAMVIK KIRKE:
Gamvik kirke er en arbeidskirke fra 1958 i Gamvik kommune, Finnmark fylke. Kirken er den nordligste kirken på det europeiske fastlandet. Gamvik kirke er bygd i betong og har 224 plasser i kirkerommet og 80 i menighetssalen.

Den forrige kirken i Gamvik ble brent i november 1944 da de tyske styrkene trakk seg tilbake under krigen. Den kirken som brant ned da var fra 1894 og hadde 260 sitteplasser. Dette var den andre kirken i Gamvik. Tidligere hadde det stått en kirke på Gullholmen. Denne kirken, kalt Samekapellet ble flyttet til Gamvik fra Tana i 1858.

SLETTNES FYR:
Slettnes Fyr ligger ca. 3,5 kilometer nord for fiskeværet Gamvik, og kan nås ved å følge veien videre fra Gamvik. Fyrstasjonen er et godt synlig landemerke i det åpne kulturlandskapet. Slettnes fyrstasjonen er verdens nordligste på fastlandet. Fyrstårnet idag er det eneste støpejernstårnet i Finnmark. Fyrtårnet er 39 meter høyt, og gjør det til Norges femte høyeste.

Slettnes Fyr ble bygd ved århundreskiftet og satt i drift 15.september 1905. Etter brannhøsten i 1944 var Slettnes fyr en av de få fyrstasjonern i Finnmark som ikke var totalt ødelagt. Av selve fyret sto de 10 nedreste ringene igjen, og de fleste trappene var hele. Gjenoppbyggingen av Slettnes fyr startet i 1946 med et arbeidslag på 13 mann, men i 1947 var arbeidslaget utvidet til 38 mann. Gjenoppbyggingen av Slettnes fyr ble avsluttet 16.oktober 1948.

Frem til 2005 var Slettnes Fyr bemannet, som en av få i Norge, men fra dette året ble fyret automatisert.

SLETTNES NATURRESERVAT:
Slettnes naturreservat ble fredet ved regjeringens resolusjon av 7.november 1996. Reservatet ligger vest og sør for Slettnes fyr, og hele området utgjør 12 km². Området er preget av en rekke små og større vann med omkringliggende myrer. Myrene preges av oppfrysningstuer og har innslag av grasmyrer som drenerer ned mot enkelte av vannene. Her går myrene over i et vegetasjonsbelte av elvesnelle og nordlandsstarr.

Naturreservatet er et av de viktigste hekkeområdene for vadefugl i norden. Det er til nå funnet minst 16 forskjellige arter hekkende vadefugl i området. Det er også en lang rekke andre fuglearter som hekker på Slettnes. Blant annet norges nest største koloni av tyvjo. Området er også svært viktig for fugler som på vår- og høsttrekk er på veg til hekkeplasser andre steder.

I 2002 ble Slettnes naturreservat RAMSAR-område. Ramsarkonvensjonen, konvensjonen for bevaring av viktige våtmarksområder, er en internasjonal miljøavtale som ble undertegnet i Ramsar, Iran, i 1971. Formålet med avtalen er å sikre vern og forsvarlig forvaltning av internasjonalt viktige våtmarksområder.

I Slettnes naturreservat går en oppmerket natursti, for å kunne observere det rike fugle- og dyrelivet.

SLETTNES KULTURMINNEOMRÅDE:
I Slettnes naturreservat går også en "Fotefar mot Nord! - kultursti. Få andre steder i Finnmark finner vi så rike spor etter tidligere fiskeværbosetting som på Slettnes. I dag ligger det gamle kulturlandskapet brakk, og fortidsminnene ligger side om side. Her finnes hustufter, graver, rester av gammer og gamle steingjerder. I Steinvåg ligger også en av norges best bevarte steinlabyrinter. Det finnes flere tolkninger av labyrintens funksjon og alder. De fleste labyrintene ligger i nærheten av samiske gravplasser fra før-kristen tid. Andre knytter labyrintene til russernes virksomhet på 1800- tallet.

TYSKE FESTNINGSVERK:
Mellom Gamvik og Slettnes finner vi rester av tyske festningsverk (HKB 4/480) fra den 2. verdenskrig. Dette var i bruk fra 1942 til 1944. Her finnes rimelig godt bevarte bunkere, kanonstillinger og løpegraver.

Lignende festningeverk finner man også i Losvik og i Mehamn.

KINNARODDEN:
Europas nordligste fastlandspunkt heter Kinnarodden og ligger på grensa mellom kommunene Lebesby og Gamvik, 71°08′02″N. Kinnarodden kan nås via en 23 kilometer lang turløype som starter ved fra Mehamn lufthavn. Det tar 6-8 timer i hver retning å gå hele løypen. Den oppmerkede løypen til Kinnarodden ble offisiellt åpnet av kronprinsparet den 31. august 2004. Det finnes også båtturer fra Mehamn visse dager om sommeren.

FISKE:
Fiskeværet Gamvik er et godt utgangspunkt for både havfiske og ferskvannsfiske i Risfjordelva og Sandfjordelva.