Vinteren 2014/15 vises utstillingen på Tørrfeskloftet på Gamvik Museum.

jubileumsutstilling på loftet.jpg

 

Mange av bildene kommer fra museets samling. Den består nå av over 4000 bilder. En rekke tema er godt dekket, mens det på andre områder er betydelige hull. Det gjelder i særlig grad enkelte bygder i kommunen og tida etter at fargefotografiet kom og kameraet ble allemannseie. En oppfordring om å fortsette å komme til museet med bilder er hermed framført. 

Samlingen er for øvrig i ferd med å legges ut på www.digitaltmuseum.no.

Blant øvrige kilder vil vi gjerne takke avisen Finnmarken ved Inge Brox og Alf Helge Jensen. Deres bilder har vært av stor betydning når det gjelder perioden etter at Mehamns egen billedkronikør gjennom flere tiår, Erling Simonsen, la kameraet ned for godt. Vi vil videre takke Kristin Mørch, som lot oss bruke hennes bilder fra Kystaksjonens demonstrasjon i Mehamn, Bente Aust for hjelp med bilder fra Langfjordnes og Nancy Porsanger Anti for bilde fra reindrifta. Takk går også til Tove Kristensen og Jeanette Hickman, som har gjort en stor innsats når det gjelder å gjøre et basisutvalg fra museets samlinger. 

 

Utstillingen er produsert av Gamvik Museum og finansiert av Gamvik kommune.