Historien om Tufjordhjelpen er gitt ut som artikkel i et hefte: "Tufjordhjelpen fra Tønsberg - 70 år: En fantastisk og nesten ukjent historie." av Tor Inge Moseid og Jan Petter Bergan, basert på material fra Jan Davidsen (2015).

Tønsberg og Tufjord kan ikke sies å være nabobyer, men allikevel mobiliserte Tønsberg betydelige ressurser for å gjenoppbygge Tufjord på Rolvsøya. Tønsbergs lange tradisjon med å ha et vindu til verden utenfor medførte at Tønsberg følte det var nødvendig å vise solidaritet med steder som måtte bære krigens fulle tyngde. Gjenreisninga av Tufjord ble en mønstergjenreisning, og Finnmarksposten skrev at hvis andre byer hadde gjort det samme, ville ting i distriktet sett annerledes ut. Fylkesmann Gabrielsen henvendte seg til Tønsberg og ba byen adoptere Tufjord på Rolvsøya, noe Tønsberg gikk begeistret med på. Ideen ble til en folkesak, og stortingsmann Carl R. Olsen uttalte i sammenhengen:

«La oss vise at Tønsberg står i første rekke blant de byer her sydpå som viser sans for vår nordnorske landsdel og befolkningen der»

Kommunen kunne stille med utstyr slik som brakker, kaianlegg og utstyr til daglig bruk, men det var i tillegg et behov for penger, noe heller ikke Tønsberg hadde store mengder av i 1945. «Torvballet» ble dermed igangsatt hvor 4000 mennesker kom en regntung augustkveld, og resultatet av kvelden ble 7771 innsamlede kroner. Kommunen bevilget 25 000, og næringslivet donerte hele 60 000. Etter hvert hadde det kommet inn 95 000 kroner, som tilsvarer 2 millioner i dagens pengeverdi, og snart etter var målet på 100 000 nådd. Allerede 8. september var første last klar, og en uke senere hadde båten ankommet Tufjord, og gjenreisningsarbeidet kunne straks starte. Arbeidet pågikk ut over høsten og vinteren. I 1949 fortsatte hjelpen; nå handlet det om nye brakker, ungdomshus, bibliotek og badstuanlegg; nå bar hjelpen preg av «hjelp til selvhjelp»- som må sies å være et viktig prinsipp i bistandsarbeid.

Kontakten mellom Tufjord og Tønsberg fortsatte; i 1968 skrev Tønsbergs Blad at innsatsen fra Tønsberg ble fremdeles husket i Tufjord «Tufjord har mye å takke Tønsberg for. Fordi hjelpen var så stor og kom så snart». I år i 2015 er det 70 år siden Tønsberg adopterte Tufjord, og dette ble markert ved at representanter fra Måsøy kommune og Tufjord var gjester hos ordføreren i Tønsberg.