Den første skulpturen man ser når man går ut av Hurtigruten er Boreas_1.jpg”Boreas” eller ”Nordenvinden” av Erling Saatvedt. Vi vet ikke helt sikkert hvor han hentet Saatvedt inspirasjon fra for å skape skulpturen, men i gresk mytologi var Boreas en gresk gud. Mange regner han som konge over alle vinder. Han bodde i Trakia. En gang bortførte Boreas en jente fra Aten og tok henne med seg til Trakia. Jenten het Oreityia, og hun skal ha fått to sønner med Nordenvinden, eller Boreas, begge med vinger.[1] Boreas blir ofte beskrevet som en mann med skjegg og noen ganger med vinger.

Versum Origo_Hav_1.jpgNår man forlater Hurtigruten-kaia og beveger seg videre langs Sjøgata til indre havn, møter man en rekke lignende monumenter. De tilhører serien ”Versum Origo” av Odin Øistad og Line Jerner. Den første statuen står ved Mekaniske Verksted og heter ”Is”. Den andre, ”Hav”, er ved det andre servicebygget, og den siste står i parken i havna og kalles for ”Vind”.

Trilogi ”Versum Origo” er ikke det eneste kunststykket laget avKEJ_2.jpg Odin Øistad for Honningsvåg. I 2005 bidro han med en byste av den berømte filmregissøren og honningsvågingen Knut Erik Jensen. Han har gjennom sine filmer spredt kunnskap om Finnmark og Finnmarks historie til et større publikum. Selve bysteavdukkingen samt produksjonen ble dokumentert i filmen ”Brysten ler” av Knut Erik Jensen. Statuen er godt synlig på Brochmannhaugen, i Elvedalen, som er del av en tursti opp på fjellet fra Honningsvåg sentrum. Punktet har også en av de beste utsiktene over byen.

Etter at man har besøkt statuen avSkårungen_2.jpg Knut Erik Jensen, kan man gå nedover bakken og komme seg til en liten park rett over Storgata. Der står ”Skårungen” med en stor skrei i hendene. Statuen er laget av Trygve Dammen og kom til Honningsvåg i 1964 som en gave fra Nordkapp Sparebank i anledning Bankenes 50-års jubileum i 1962.

Sist men ikke minst, er skulpturen ”Bamse”, som står i havnen der hvor Nordkappmuseet var plassert mellom 1985 og 2015. Hunden Bamse kom til Honningsvåg i 1937. Fra 1939 var hundens eier, Bamse_1.jpgErling Hafto, kaptein på vaktbåten "Thorodd" som var stasjonert i Tromsø. Bamse var med ombord. Da tyskerne invaderte Norge 9. april 1940 deltok "Thorodd" på alliert side i Nord-Norge fram til kongen med følge ble ført over til England. Bamse ble berømt i marinen for sin tapperhet og omsorg for mannskapet. Da hunden døde i 1944 ble den gravlagt i Montrose under full millitær honnør. Statuen i Honningsvåg er lik den som ble reist i Montrose i Skottland i oktober 2006.

Selv om Nordkapp er endemål for de fleste reisende har Honningsvåg også mye å vise.

 

[1] Fosmark, Kjellrun. 1998. Guder, volver og sjamaner: en sammenlignende reise I gresk og samisk mytologi. Oslo: Huitfeldt forlag, s. 237