I dag huser bygningen faste utstillinger, en museumsbutikk og kontorer.

I første etasje finner man utstillingene:

  • Berlevåg Havn - Fra steinsatt båtopptrekk til molo med tetrapoder
  • Krig, brenning og gjenreisning
  • Samer og pomorer
  • Egnebua
  • Farleia - Under bygging, åpnes juni 2017

I andre etasje finner man det gamle kjøkkenet, som er et rekonstruert kjøkken fra før 2. verdenskrig.

Utstilling kjøkken Utstilling krig

Utstilling Berlevåg Havn Egnebu utstilling stamp