Pramma fraktet folk, fe, gods og annet ut fra kaia og til hurtigruta og større skip før 1975. Frakteprammen spilte en viktig rolle i Berlevåg fram til 1974, da dypvannskaia på Revnes sto ferdig. Da kunne hurtigruta legge direkte til kai og man slapp å lempe mennesker, dyr og varer til og fra hurtigruta via prammen.

Mange berlevåginger var nok veldig glad da prammen gikk ut av bruk. Det kunne være både kaldt, skremmende og ikke uten risiko å bli fraktet i den åpne prammen på uværsdager. Det lever mange historier blant lokalbefolkningen om prammen, kanskje spesielt knyttet til bruken av seilet som man anvendte for å løfte folk og gods i ved storm.

Den står nå utstilt på Havnemuseet, kom innom og bli fascinert. 

Se en dramatisk historie om pramma på Digitalt museum

002_300x440.jpg Prammen legger inntil hurtigruta Ragnvald Jarl