Utstillingen Det sanselige 1700-tallet er det nærmeste vi kan komme en tidsmaskin. Den gir besøkende en mulighet til å oppleve og reflektere over hvordan folk som levde gjennom 1700-tallet erfarte sine omgivelser - gjennom sansene: Hva de så rundt seg, hørte av lyder, smakte, luktet og kjente. For å sette sanseopplevelsene i ett større perspektiv er de satt i sammenheng med tidlig globalisering, sjøveis handel og de norske regionenes særtrekk.