vedlegg word - prøveprosjekt - Plastkveita (2)-5_500x351.jpg

Formålet med prosjektet «Plastkveita» er å gi ungdom i Berlevåg erfaringsbasert kunnskap om plastforsøplingen av havet. Sammen med en Skaar skal unge mellom 12 og 16 år samle plastavfall i strandsonen. Avfallet skal deretter gjenbrukes ved at plastposer, brusflasker, rester av fiskegarn, shampoflasker, bøtter, bildekk, strandsko og oljekanner skal omskapes til en stor kveitelignende fisk på 3x2 meter. Skulpturen skal stå utendørs i hele 2018 og fisken vil være opplyst innenfra av LED-lys og ha innebygde varmeelementer slik at den også blir godt synlig i mørketida.

 

Havnemuseet i Berlevåg har tidligere hatt fokus på plastproblemet gjennom prosjektet «Rammel i fjæra». De siste to årene har det imidlertid ikke lykkes oss å reise nok penger til å fortsette dette arbeidet. Vi oppfatter det slik at nye årskullene med unge i kommunen vår også bør få del i dette viktige bevisstgjøringsarbeidet. I dette nye prosjektet tar vi erfaringene våre videre til skulptur i stort format.

 

Litt fakta: Hvert år havner godt over 30 000 tonn søppel i den norske delen av Nordsjøen. Plasten gjør direkte skade på livet i havet og oppsmuldret plast vandrer oppover i næringskjeden inntil den kommer tilbake til oss gjennom sjømaten vi spiser. Forskerne regner med at om ingenting gjøres vil det være mer plast enn fisk i havet innen de nærmeste tretti årene.

 

 «Plastkveita» er et spleiselag mellom Havnemuseet, Berlevåg kommune (DKS-midler) og Nordnorsk kunstnersenter. Ryddedugnaden vil foregå i månedsskiftet mai-juni 2018, og Kvitnes er et av stedene som vil bli ryddet. Kystvakta har sagt ja i å bistå arbeidet mht.til henting og frakting av søppelet.

Foto Kvitnes 1[1].JPG

I Kvitnes ved Tanafjorden er det mye søppel å plukke.

Uka etter ryddedugnaden holdes en workshop hvor ungdommene sorterer og setter sammen søppelet til en stor plastkveite. Workshopen vil også ha innlagte bolker hvor deltagerne undersøker forekomsten plastsøppel i havet generelt. De vil ta for seg enkelte av avfallsobjektene de har funnet og forsøke å beregne hvor mye av dette bestemte avfallet som finnes ute i havet akkurat nå. De vil også i tillegg se på hva vi som enkeltmennesker og storsamfunnet kan gjøre for å bekjempe plastforurensningen.

Prosjektet avsluttes med avduking av «Plastkveita» og faktaplansjer ved Havnemuseet på Kystens Dag rundt 9.  juni. Skulpturen skal stå ute i hele 2018.