Utgitt i 2009 | 38 sider

Et lite land, langt mot nord og med kysten og vannveien som viktigste kommunikasjonsrute. Dette heftet forteller om utviklingen av den maritime infrastrukturen i Norge, fra de eldste tider, frem til i dag.