Utgitt i 2009 | 42 sider

Dette heftet gir et historisk tilbakeblikk på det rike fisket etter sild og andre pelagiske fiskearter. Fortellingen skildrer skiftende ressurstilgang og betydningen det hadde for samfunnsutviklingen i Norge.