Utgitt i 2009 | 42 sider

Hvordan ble et lite, fattig og tynt befolket land et av verdens største sjøfartsnasjoner? Norske skip har seilt på alle hav, fra vikingenes handelssjøfart til moderne, internasjonal skipsfart. Dette heftet forteller om utviklingen av norsk sjøfart i internasjonale farvann.