Prosjektet er støttet av: 
Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge
Berlevåg Havnemuseum
Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS
Den kulturelle skolesekken
Nordnorsk kunstnersenter
Plastreturs Miljøprosjekt - Grønt punkt Norge
Lerøy Norway Seafoods avd. Berlevåg
Maxbo Løwenskiold Vækerøe
Finnmark Resssursselskap