Heimatt_400x560.jpg

Abusdal sier følgende om prosjektet:

"Ordet Heimat kommer fra tysk og er vanskelig å oversette. Det betyr "hjemsted" i videre forstand og handler om tilknytning til et land, et geografisk sted, et åndelig hjem eller til likesinnede mennesker. Det beslektede norske ordet, heimatt, henviser til en handling og betyr å returnere hjem. Dette prosjektet handler om hva som skjer når vi mister alt vi eier og blir tvunget til å flykte. Hvor mye av oss selv ligger i selve jorda vi bor på? Og hva skal til for å kalle et sted et hjem?"

Etter Berlevåg, drar utstillingen videre til Foldalbruket i Kjøllefjord og deretter til Gamvik museum.