Forfatter: Kristian Husvik Skancke

2010 | 56 sider

ISBN: 978-82-997554-3-6

Utgitt av Gjenreisningsmuseet

Pris: 80,-

De store slagene i Napoleonskrigene ble utkjempet på det europeiske kontinentet. Nordområdene ble derimot også rammet etter at Danmark-Norge i 1807 kom med i krigen på Napoleons side.

Boken gir en framstilling av hendelsene i Finnmarkens amt i krigsårene 1807-14. Hovedfokuset er på Hammerfest, og de befestningsverk som ble bygget der til forsvar mot britiske angrep. Den britiske blokaden av Nord-Norge beskrives også, inkludert landhogg mot bosetninger. I tillegg til den britiske marineaktiviteten utenfor Nord-Norge behandles virksomheten til den dansk-norske marine og amerikanske kaperskip mot britisk skipsfart i de nordlige havneområdene.