De foregående år har Foldalbruket vært stengt gjennom vinteren, kun med tilbud om omvisninger etter forhåndsbooking. Alle bygninger på bruket er uisolert, hvilket gir noen utfordringer i forhold til oppvarming. Vi ønsker likevel å forsøke og å være mere tilgjengelig for publikum. Derfor flytter vi nå resepsjonen fra bua på kaikanten til bestyrerboligen som ligger nærmere hovedvei. Vi gleder oss til å starte vintersesongen med adventskafè og åpent museum fra 1.desember.