Utgitt av Nordkappmuseet

Utgitt i 2004   |   64 sider  

ISBN: 82-90700-10-5

 

Forord

I snart 20 år har vi hatt gleden av å følge billedkunstneren Ingunn Utsi gjennom en rekke utstillinger på Nordkappmuseet i Honningsvåg. Det er vi stolte og takknemlige for.

Hun har deltatt i mer enn 50 utstillinger i inn- og utland og har hatt flere større utsmykkingsoppgaver.

Ingunn Utsis første separatutstilling ble holdt på Nordkappmuseet i 1987. Da møtte vi sjøfuglene i hennes kresne tegninger som hadde både humor og brodd. I 1991 var tegningene erstattet av skulpturer. Rekved og stein fra fjæra ble båret oppe av gjennomskinnelige former av plexiglass. Siden har det blitt mest skulptur. I den siste utstillingen Ráját – Grenser, 2004, har hun hentet materiale fra urskogen i Pasvik, gått opp i volum og arbeidet ut fra et bestemt tema.

Hver gang overrasker hun med noe nytt, men man er aldri i tvil om at det er Ingunn Utsi som står bak. Hun kombinerer et utsøkt håndverk med en frodig og original fantasi. Inngunn Utsis kunsst er milelangt fra programmistisk, politisk kunst. Men fortvilelsen over verdenssituasjonen kommer stadig klarere frem i hennes arbeider.

Ingunn Utsi er same, født og oppvokst på Repvågstranda i Nordkapp kommune. Etter endt kunstutdanning og år i Hattedal, etablerte hun seg på hjemplassen hvor hun i dag har sitt atelier.

Hun har vært en av frontfigurene i oppbyggingen av samiske kunstnerorganisasjoner og har engasjert seg i synliggjøringen av urfolks kunst også i andre verdensdeler, bl.a. gjennom UNESCO-prosjektet Arts from the Arctic.

Innledningsartikkelen om Ingunn Utsi er skrevet av forfatteren John Gustavsen. Han er opprinnelig fra Nordkapp kommune og har kjent henne gjennom et langt liv og samarbeidet med dhenne innenfor samiske kunstnerorganisasjoner. Irene Snarby som er konservator på kunstavdelingen ved De Samiske Samlinger/Sámiid Vuoká-Dávvirat gir oss sitt syn på Ingunn Utsis kunst.

Takk til Repvåg Kraftlag A/L, Finnmark Fylkeskommune og Nordkapp kommune for økonomisk støtte til utgivelse av denne boka.

Honningsvåg oktober 2004

Kjersti Skavhaug