Anlegget består av selve slippen med skinnegang, slippvogn og vinjeanlegg, et vinsjehus på ca. 45 kvadratmeter og en verkstedbygning av tre på ca 212 kvadratmeter. Verkstedbygningen er en brakke fra den første gjenreisningsperioden etter 2. verdenskrig.

Den ble først brukt som boligbrakke. Senere ble brakka flyttet og ominnredet til verksted. Man beholdt  imidlertid en del av brakka til bolig.  Dermed er det bevart en autentisk brakkebolig fra de første årene etter krigen. Denne er nå restaurert og har vært brukt som visningsarena for skoleelever etter avtale.  Anlegget skal etter hvert bli mer tilgjengelig for publikum.

I verkstedet er det meste av produksjonsutstyret bevart. Slippen kunne ta opp båter på inntil 70 fot.

Slippen har vært i familien Isaksens eie siden 1915. Brødrene Maurits og Kåre som eide og drev slippen fra 1953 var tredje generasjon båtbyggere.

Da restaureringsarbeidet startet i 2004, hadde brakka store råteskader både i kledning og konstruksjon. Gjennom mange år hadde kraftig sjø vasket ut grunnmuren, som består av sirlig oppmurt gråstein. Men ved hjelp av kommunens maskiner, kraftige karer og lange spett er også den satt i stand.
I dag er alle råteskadede deler skiftet ut og erstattet med nytt treverk. Videre er alle vinduene restaurert etter antikvariske prinsipper. I praksis betyr det at kun råteskadede deler er skiftet ut.
Høsten 2007 fikk taket ny papp, og den delen av troa som var skadet av råte ble erstattet med ny. Pipa er også restautert.
Høsten 2008 ble innvendige vegger og gulv i boligdelen ferdig restaurert og klargjort for maling og tapet.
Boligdelen ble ferdig sommeren 2010 og man har kommet langt med å sette istand verkstedet og tilhørende utstyr. Sommeren 2013 ble slippvogna ferdig, men den delen av skinnegangen som går ned i sjøen må bygges opp på nytt, og dette har man foreløpig ikke hatt penger til.
 
Anlegget er foreløpig ikke åpent for publikum.