Innholdsfortegnelse:

 1. Forord (red.)
 2. Kulturprisen 1986 til Honningsvåg Damekor (Annie Juliussen)
 3. Årene 1986-88 – Hva husker vi? (Bernt-Aksel Jensen)
 4. Honningsvåg som by – et 300-års minne (Einar Richter Hansen)
 5. Barndom og oppvekst i Honningsvåg i mellomkrigstiden (Gunnar Løkke)
 6. Tilnavn i Honningsvåg (Gunnar Løkke)
 7. Slik lekte vi i Nordvågen rett etter krigen (Mary Jensen)
 8. Dikt (Irene Eriksen)
 9. Nordkappmuseet og de historiske grottene på Nordkapp (Kjersti Skavhaug)
 10. Sjøfugl ved Nordkapp (Rob Barett)
 11. Minner fra mitt liv (Ivar Utsi)
 12. Keramikeren Randi Sivertsen (Nina Seim)
 13. Gullgammen (Frøydis Eidheim)
 14. Samfunnets våkne øyne – Edith Nilsen (Lillian Østensen)
 15. Den første seilaksen i Norge ble laget i Nordvågen (Kjersti Skavhaug)
 16. Utvikling i fiskeriene de siste 10-12 årene (Knut Bjørn Lindkvist)