Innholdsfortegnelse:

 

 1. Forord (Kjersti Skavhaug)
 2. Nordkappmuseet feiret 25-års jubileum i 2007
 3. Gratulerer Nordkappmuseet (Egbert Piifers)
 4. Nordkappmuseet i Sjøgata 1982-85
 5. Nordkappmuseet gjennom 25 år. 1982 – 2007 (Kjersti Skavhaug)
 6. Jeg velger meg bilder fra bildearkivet (Mona Høyen)
 7. Brødrene Isaksens Patentslipp under restaurering (Inger Unstad)
 8. Kongekrabbeprosjektet – fiskerisamfunn i endring (Marianne Eldorhagen)
 9. Jeg velger meg gjenstander fra samlingene (Kjersti Skavhaug)
 10. Finnmarkskystens kunstperle (Ingunn Utsi)
 11. Jernøya – bilder fra en svunnen tid (Thor Lynngård)
 12. Festivaler og bygdedager på Magerøya og andre steder i Nord-Norge (Sisi Gerrard)
 13. Fjellrev på Magerøya (Stål Abrahamsen)
 14. To blir en. Fra Vestfinnmarken til Finnmarksposten (Einar Richter-Hanssen)
 15. Tradisjonsmat av fisk
 16. To unge fra Oslo i arbeid for gjenreisningen (Ivar Jørgensen)
 17. Er det ikke et dyr på berget der? (Kjersti Skavhaug)