Mangeromstuftene er rester etter hus med 3 til 20 «rom» forbundet av ganger/korridorer omsluttet av en felles ytre vegg som markerer at rommene er del av samme bygningskompleks. Mangeromstuftene er datert til ca. 1250 – 1650 e.Kr.

Museet er så heldig at det får låne gjenstander som ble funnet i forbindelse med utgravingen av mangeromstufta i Kongshavn til utstillingen. Det er Tromsø Museum som har disse godt lagret i sine magasiner til vanlig. I tillegg til gjenstandene vil det bli tekst og illustrasjoner.

Jørn Erik Henriksen ved UiT gav ut i februar 2017 sin doktorgradsavhandling «Kulturmøte og identitet på Finnmarkskysten i tidlig historisk tid. Tolkninger basert på arkeologiske analyser av mangeromstufter». Avhandlingen tar for seg til sammen 35 mangeromstufter fra Nord-Troms i vest til Kola i øst. Mest fokus er viet perioden 1250 – 1450 e. Kr., basert på de mest omfattende utgravningene av mangeromstufter, foretatt på lokalitetene Skonsvika og Kongshavn i Berlevåg kommune.  Vi vil bruke hans forskning til å finne svar rundt bla. hva mangeromstuften var og hvem som brukte den. Sagnet om Kjølneskongen vil vi også gå inn på.

Vi håper at utstillingen blir godt besøkt da det er en stor begivenhet å få se de arkeologiske gjenstandene fra utgravingen i Kongshavn. Velkommen til alle!