Det er to forskjellige viktige saker innenfor fiskeripolitikk som er til behandling i stortinget for tida:

Den såkalte pliktkommisjonen og Stortingsmeldinga som skal følge opp den.

Og i tillegg er det kvotesystemet. Det fins en offentlig utredning kalt Eidesenutvalget om kvotesystemet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-26/id2523539/sec1?q=kvotesystem#match_0

 

Museet valgte følgende tittel for kvelden:

Hva er kystopprøret? Angår det oss i Berlevåg? Bakgrunnen for denne tittelen er at det virker veldig stille i kommunen vår angående det som skjer. Betyr det at endringer i plikt- og kvotesystemet ikke rammer fiskerne i Berlevåg, og at dette ikke er en fare for vårt fiskevær. Svaret på dette spørsmålet er selvsagt nei, og ble besvart på flere måter i løpet av kvelden.

 

Innleggene ble holdt av Patrick Berg Sørdahl (Nofima) om pliktsystemet, Torbjørn Trondsen (Fiskerihøgskolen i Tromsø), Arne martin Luther (tidligere regionsjef for fiskeridirektoratet) og Arne Pedersen fra Kystfiskarlaget.  Roger Hansen (Fiskarlaget Nord) ble dessverre rammet av tåke og flyet ble kansellert.

18952697_10213544290780438_8868801550361072225_n_400x334[1].jpg

Her er det professor Torbjørn Trondsen ved Fiskerihøgskolen i Tromsø/UiT som lister opp mulighetene for Berlevåg fremover.

 

Bilder med tekst fra hele Kystens dag finner du på Berlevågnytt