Utgitt i 2009 | 38 sider

Dette heftet forteller om norsk fiskerhistorie og da spesielt hvordan torskefisket utviklet seg i Nord-Norge, og hvilke sosiale og økonomiske ringvirkninger skreifiske hadde for Norge.