I januar 1993 gikk det rykter om at deler av Foldalbruket skulle rives og flyttes. For å berge Foldalbruket fra riving, gikk lokale entusiaster sammen og stiftet lokallag under Forbundet KYSTEN. Foldalbrukets eiere ga kystlaget valget om de ville leie anlegget med de begrensninger, men samtidig frihet det innebar, eller kjøpe det og dermed påta seg et stort ansvar. Kystlagets interimstyre hoppet i det, og kjøpte likegodt anlegget. Et spenstig valg som på mange måter speiler visjonen de hadde. Kjøpesummen var 300 000,- Mye penger for et nystartet lokallag, men de klarte å synliggjøre verdien, og fikk økonomisk støtte til kjøpet gjennom Riksantikvaren, Finnmark Fylkeskommune og flere andre. Riksantikvaren ble koblet inn på et tidlig tidspunkt, og den 8.april.1994 ble Foldalbruket vedtaksfredet med hjemmel i lov om kulturminner §§ 15 og 19 jfr. §22.
I årene som fulgte har medlemmenes ukuelige vilje og dugnadsinnsats vært drevet fram av drømmen om at Foldalbruket skulle bli et kystmuseum.