Dronefoto Foldalbruket

Kjøkkenet etter restaureringen[1].JPG

Her er velbevarte femtitallsinteriør med senger, radiokabinett og lampetter i svungne former.

Et av rommene i burekka[1].JPG

Hele anlegger med 5 bygninger danner en utstilling hvor man kan følge livet på bruket og produksjonen. Tørrfiskloftet er blitt til et utstillingslokale for kystkultur og historie. Til sammen blir du godt kjent med 1950-tallets fiskerimiljø i Finnmark. Hele anlegget er fredet av Riksantikvaren.

Kontorbrakka 1[1].JPG

Bildet ovenfor viser kontoret til bestyreren på fiskebruket slik det sto da bruket stengte.

Fire sengs rom2[1].JPG

Rom på burekka.

Detalj damperi Foldal[1].JPG

Båter på loftet