Om Foldalbruket
Da Finnmark skulle gjenreises etter krigen, var det viktig å få fiskeriene raskt i gang. Planer for modernisering av fiskeindustrien fantes, men raskest kom man i gang med å gjenreise den tradisjonelle, sesongbaserte produksjonen av tørrfisk, saltfisk, tran osv.

Foldalbruket er det eneste komplette anlegget av denne typen som nå står igjen i Finnmark, gjenreist etter krigen, men som en direkte videreføring av tradisjonene fra før krigen. Anlegget ble fredet etter kulturminneloven i 1994 og er tatt vare på takket være  en omfattende dugnadsinnsats fra Kjøllefjord kystlag i mer enn 25 år.

Høsten 2013 søkte Stiftelsen Foldal om å bli en del av selskapet Museene for kystkultur og gjenreisning IKS. Resultatet har blitt at det interkommunale selskapet er utvidet med en ny kommune (Lebesby). Vertskommunen har vedtatt fast årlig driftstilskudd til museet, og ny selskapsavtale har vært behandlet av alle eierkommunene høsten 2016. I desember samme år vedtok Finnmark fylkeskommune å øke sitt tilskudd til Museene for kystkultur og gjenreisning IKS for å muliggjøre overtakelse av driftsansvaret i Kjøllefjord.

Stiftelsen skal bestå som eier av anlegget, men drifta er overtatt av museet fra 1. februar 2017.