Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
69015419_10156927123104011_5666798520565235712_n

Foredrag 2. september 2019 kl. 19.00

Høsten 1944 kontinuitet eller brudd?

Høsten 1944 var slutten på tilværelsen slik de kjente den for folk i Finnmark og Nord-Troms. Et flertall av befolkningen ble tvangsevakuert sørover. Finnmark ble delt i en frigjort del der sovjetiske myndigheter hadde kontroll, og et ingenmannsland der folk bodde i gammer og huler. Begynnelsen på slutten av krigen var preget av store omveltninger som påvirket sivilbefolkningen på ulikt vis. 

 

Foredragsholdere: Nina Planting Mølmann og Heidi Stenvold

Forside Holocaust i Norge - Bjarte Bruland

Foredrag om Holocaust i Norge

Torsdag 20. juni kl 1900 på Gjenreisningsmuseet i 2. etasje
 
Bjarte Bruland (født 11. april 1969) er en norsk historiker.

Han har forsket på deportasjonene og utryddelsen av de norske jødene under den annen verdenskrig og har skrevet flere historiske verk om dette.

Bruland var lenge faglig ansvarlig ved Jødisk Museum i Oslo og i en periode ansatt som direktør ved Jødisk museum Trondheim. Han mottok sin doktorgrad i historie 2. november 2018.

Bruland mottok i 2019 Stiftelsen Espeland fangeleirs pris for sitt arbeid med det norske Holocaust.
Forskningsdagene 2018[1]

Foredrag 24. september 2018 kl. 17.30-19.00

Jubileumsarrangement - 16/20:

Fiskevær i steinalderen?

Hvor mange personer bodde på samme sted i steinalderen? Var det en større, fiskeværslignende bosetning, eller et par husholdninger i hver sin vik?

GMH

Foredrag og mimrekafe onsdag 18. juli 2018 kl. 19.00

Jubileumsarrangement - 11/20:

«Fergetrafikken over Kvalsundet 1934 – 1977» foredrag av Odd Fyhn

 

Presentasjonen er et slags bildekåseri som består av ca 80 powerpointbilder innhentet fra mange forskjellige samlinger, både offentlige og private. Bildene og kommentarene til dem forteller min historie om fergene som gikk over Kvalsund fra starten i 1934 til Kvalsundbrua ble åpnet i 1977. Bildene viser alle fergene, mange av dem som i disse årene jobbet der,  bilder av folk på fergene, og av biler og passasjerer som venter i fergekøene.

ForedragMOS_28-6-2018

Foredrag torsdag 28. juni 2018 kl.19.00 på Gjenreisnongsmuseet

Jubileumsarrangement - 6/20:

"Nordområdenes strategiske betydning gjennom den andre verdenskrig" foredrag av Marius O. Stenvold

Foredraget hans går på den strategiske betydningen Nordområdene spilte for de krigførende partene under den andre verdenskrig. Her vil han forklare hva han legger i begrepene strategi og Nordområdene. Videre vil han vise til hvordan de ulike partene vurderte sine strategiske interesser i Nordområdene i tråd med hvordan krigen utviklet seg.

Nils Harald Moe_foredrag

Foredrag torsdag 1. februar 2018 kl. 19.00

Jubileumsarrangement - 2/20:


"Fra pomorene og kornet til pizza og BMI" foredrag med Nils Harald Moe
 

Nils Harald Moe presenterer tradisjonsmat og mathistorie fra pomortiden og frem til i dag. Med enkelte dypdykk i overvintringsfangst på Svalbard, Svenskehytta og det som skjedde der til krisemat og erstatningsvarer og siste krig for så å avslutte med pizza og BMI.
 

Foto: Julia Stangeland/Gjenreisningsmuseet

Skjebnehøst med Alf R. Jacobsen

Mange hadde møtt opp torsdag 2. november for å høre forfatter og hammerfesting Alf R. Jacobsen fortelle om sin siste bok Skjebnehøst. Jacobsen la enda flere brikker til puslespillet om finnmarkingene og nordtromsværingenes skjebnehøst, høsten 1944. Ikke minst puslet han frem et tydeligere bilde av det nordligste Norges rolle i verdenspolitikken og hvordan denne spente siste fasen av andre verdenskrig også påvirket vår vesle avkrok av verden. Jacobsen presenterte ny forskning og interessante analyser. Brikkene har blitt flere og bilde har blitt tydeligere.

Lanseringsturne_Alf R

Lanseringsforedrag 2. november 2017, kl. 19.00

Alf R. Jacobsens endelige fremstilling av krigens dramatiske sluttfase i nord. Krigsdokumentar på sitt sterkeste, levende formidlet og basert på omfattede arkivstudier og vitnesbyrd fra frontlinjen.

Nord-Norge får en stadig mer sentral plass i vår nasjonale forståelse av krigsårene. At Hitler regnet Nordfronten som sitt skjebneområde, sier også sitt om hvor høyt dette krigsteateret ble prioritert. Da tyskerne mot slutten av krigen ble tvunget til retrett, økte dramatikken, usikkerheten og lidelsene. Ikke minst ble Hitlers ordre om tvangsevakuering et mørkt kapittel for den nordnorske befolkningen.

Augestad 12-10-2017

Foredrag: 12. oktober 2017 - kl. 19.00.

"Hovudaktørar under tvangsevakueringa: Forholdet mellom norsk og tyske myndigheiter" av historiker Ragnar Haraldssønn Augestad

Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms var ei av dei mest dramatiske og tragiske hendinga på norsk jord under 2. verdskrig.
Med nærmare 70 000 menneske som vart direkte påverka, og eit område nesten halvanna gong så stort som Danmark, vart rasert av tyskarane.
 

 

Foto: Jan Haug

«Det er kaldt å bo i tegninger i Finnmark»

Foredrag:

Anders Ole Hauglid kommer til Gjenreisningsmuseet tirsdag 1. september 2015 kl.19.00 for å holde foredraget «Det er kaldt å bo i tegninger i Finnmark».

Foredrag: Norges Råfisklags historie

Tirsdag 29. oktober, kl 19.00, arrangerer Hammerfest historielag foredrag med Gunnar Grytås, forfatteren av boka "Motmakt og samfunnsbygger. Med torsken og Norges Råfisklag gjennom 75 år"

Det er i år 75 år siden råfiskloven ble vedtatt og fiskernes salgslag ble etablert. Gunnar Grytås har under arbeidet med boka vært ansatt ved Universitetet i Tromsø og har jobbet med fiskerihistorie. Han er tidligere mangeårig journalist med fiskeristoff som spesialområde.

Velkommen til spennende foredrag og diskusjon på Gjenreisningsmuseet.

Ble andre verdenskrig i Nord-Norge glemt?

 Asbjørn Jaklin, forfatter av bøker som Nordfronten, De Dødsdømte, Svart Frost og Historien om Nord-Norge, holder foredrag.

Jaklin Gjenreisningsmuseet.jpg

Velkommen!

 

Jan Ove Ekeberg, foto: juritzen forlag

«Polarkokken Adolf Lindstrøm»

FOREDRAG:

Gjenreisningsmuseet torsdag 20. september 2012 kl. 19.00.

Foredraget er ved Jan Ove Ekeberg, basert på hans egen lindstrømbiografi ”Et liv i isen”. 

Servering av biff á la Lindstrøm og andre smakebiter fra polarkokkens repertoar.
 

"Adolf Henrik Lindstrøm (1866–1937)

Adolf Henrik Lindstrøm var norsk kokk og polfarer, og deltok på tre av de mest berømte norske polarekspedisjonene, inkludert andre og tredje Fram-ferd. Hans store og gode renommé er knyttet til all den gode maten han lagde, og han ble kjent som polarkokken over alle polarkokker. Lindstrøm var også den første som seilte rundt hele det amerikanske kontinentet."

Foredraget er i regi av Hammerfest Historielag

Gratis adgang.

Velkommen!

Fotograf:Bjørn Joachimsen 2011

Kunnskapstradisjoner og samiske helbredere

FOREDRAG:

Gjenreisningsmuseet onsdag 29. august 2012 kl. 19.30.

Foredraget handler om samiske helbredere i ulike tidsepoker og innenfor ulike religiøse felt; fra noaiden/sjamanen i samisk religion til tradisjonelle helbredere/lesere innenfor en kristen forståelse og også samiske sjamaner/healere innenfor det nyreligiøse feltet. Foredraget tematiserer hvordan utvelgelsen av helbredere praktiseres og på hvilken måte kunnskapen forvaltes av de ulike typene av helbredere.

Etter foredraget vises en film om en samisk tradisjonell helbreder. Filmen heter «Just a Natural Thing» og er laget av T.Haugseth og I. Achicci i 2003.

Yaroslav

Foredrag torsdag 6. oktober - Barndom og krig

Sosialantropolog Heidi Stenvold og historiker Yaroslav Bogomolov ved Gjenreisningsmuseet belyser ulike aspekter ved barndom og krig med utgangspunkt i okkupasjonen i Hammerfest, og sammenligner dette med barnas situasjon i Arkhangelsk på samme tid.

Heidi_500x375

Besøk på senioruniversitetet i Tromsø

Onsdag 9 . mars var Gjenreisningsmuseet invitert til Senioruniversitetet i Tromsø for å snakke om Hammerfest i forbindelse med en serie presentasjoner "Sted i nord".

Lørdagsomvisning

Lyst til å lære litt mer om utstillingene våre? Vi holder jevnlig åpne omvisninger! Stikk innom til litt kunnskap og en kopp kaffe lørdager utover våren.

Bilde 399_400x536

Stor interesse for Marion Palmer

Over 30 personer møtte opp på Gjenreisningsmuseet onsdag kveld for å møte forfatteren bak boka "Bare kirka sto igjen". Marion Palmer som gjennom mange år har samlet beretninger fra krigen i Kvalsund leste høyt fra boka si, og rørte publikum uten andre virkemidler enn en mikrofon.

Et støvfritt museum - formidling til barn og unge

Seminar i Tromsø 1.-3. desember 2010

Seminaret retter seg mot museumsansatte som til daglig arbeider med formidling, og programmet inneholder mange konkrete eksempler på gode formidlingsformer for å nå publikum under 18 år. Vi får høre om formidling i vitensentre, gjennom fjernsyn, i kunstmuseer og i kulturmuseer. Det blir også tid til å snakke med kolleger og utveksle erfaringer.