Forfatter: Einar Richter-Hansen

2. utgave (2003)   |   37 sider  

ISBN:  82-7579-009-3

 

Forord

Dette heftet ble opprinnelig utgitt i anledning 50-årsminnet for slutten på 2. verdenskrig. Det er skrevet av historikeren Einar Richter-Hansen, som også har skrevet lokalhistorien om Nordkapp Kommune.

Som ledd i den tyske tilbaketrekningen ble Finnmark og Nord-Troms brent og lagt i ruiner høsten 1944. Befolkningen ble tvangsevakuert sydover som flyktninger i eget land.

Etter krigen måtte alt bygges opp igjen fra grunnen. I Honningsvåg sto bare kirka igjen, og de første som kom tilbake etter evakueringa flyttet inn i kirka og bodde der.

For den eldre generasjon vekker krigen bitre minner om tap av hus og hjem, flukt, savn og hjemlengsel. For de fleste av oss er dette i dag historie, men en historie vi burde kunne trekke lærdom av.

Turister undrer seg på hvorfor det ikke finnes noen eldre bebyggelse i Finnmark. Det er derfor viktig for oss som bor her å forklare grunnen og understreke at vi har en lang og interessant fortid selv om de fleste materielle spor etter førkrig-ssamfunnet er tapt for alltid.