Den 9. april 1940 kunne folk lese denne overskriften i Vestfinnmark Arbeiderblad; «En uhørt voldsdåd mot Norge. Flere norske byer ble i dag morges besatt av tyske tropper. Det er sendt ut almindelig mobiliseringsordre. Også Danmark besatt av tyske tropper.»

Videre stod det:

«Norsk Telegrambyrå hadde en kort samtale med utenriksminister Koht som uttalte at den tyske sendemann i Oslo kl. 5 i morges forela ham en mundtlig og skriftlig meddelelse om at Tyskland på grunn av de alliertes overgrep på norsk suverenitetsområde hadde tatt Norge under sin beskyttelse, og at Norge ikke burde gjøre motstand når de tyske tropper ble landsatt.» Sendemannen uttalte videre at det ville være best for Norge å gå under tysk militæradministrasjon og meddelte samtidig en rekke krav til Norge. Regjeringa nektet enstemmig å gå med på de tyske betingelsene og utenriksministeren uttrykte sitt håp om at denne tilstanden ikke ville vare lenge.

Allerede dagen etter den tyske besettelsen var tankene gått over på matforsyningene til den nordligste delen av landet vårt. En av overskriftene i Vestfinnmark Arbeiderblad onsdag 10. april 1940 var: «Ingen grunn til engstelse med hensyn til matforsyningen i Finnmark. Men hamstring vil bli strengt påtalt og straffet.»

Det var helt naturlig at befolkningen i en slik situasjon tenkte på matforsyninger: «Blir vår lange kyst blokkert for skipsfart, er jo tilførselen til oss her i Finnmark momentant stoppet opp.» Formann Robertsen i forsyningsnemnda kunne komme med beroligende ord om at det ikke var noen grunn til engstelse og oppfordret samtidig butikkene til å ikke selge mere varer en høyst nødvendig.

Avisen var preget av kun denne ene saken. Her er noen av overskriftene:

England villig å yte Norge full støtte.

Vestfjorden et av de minesperrede områder.

Norske stridskrefter satte seg til motverge både i Oslofjorden og Narvik.

400 av den norske marines mannskaper ansees omkommet i Ofotenfjorden

Stortinget ansees oppløst etter at regjeringa har fått de fornødne fullmakter

Stort sjøslag ble utkjempet i Ofotenfjorden i går morges.

Panserskipene «Norge» og «Eidsvold» senka og det antas at de fleste av besetningen 500 mann er omkommet.

Det tyske skip «Bremen» senket med 1400 mann om bord.

Vi og stormaktskrigen.

Sjøslag i Oslofjorden. Det tyske slagskip «Gneisenau» med 1500 manns besetning ble senka.

Tyskerne betrakter den norske regjering som trådt tilbake.

All fiskeeksport lammet.

Forbindelsen sørover med rutebåtene er helt på det uvisse.

Post sendes som før sørover, men ingen vet noe om dens skjebne.

Post- og telegrafforbindelsen sørover er brudt sørom Vestfjorden.

 

I ifinnmarks arkiv kan man søke opp gamle aviser 

 

På Digitalt museum kan du finne mange historier og bilder fra krigen, som disse historiene fra Digitalt Fortalt

https://digitaltmuseum.no/011085440948/minner-fra-krigsvaren-1940-del-1

https://digitaltmuseum.no/011085441794/minner-fra-krigsvaren-1940-del-2

https://digitaltmuseum.no/011085441718/tronderbataljonen-i-ir-12-torvtak-400-fjordbotneidet

https://digitaltmuseum.no/011085441839/da-tyskerne-tok-gisler-i-gratangen-1940

https://digitaltmuseum.no/011085442252/marit-og-liv-forteller-del-1-de-forste-krigsara

https://digitaltmuseum.no/011085440285/randis-barndom-under-2-verdenskrig