Begrunnelse fra styret for kultur, omsorg og undervisning:

Dette er to karer, som på frivillig basis, tok initiativet til å få malt naustet og utedoen på Skansen etter en tur i sommersola i juni, hvor de grillet og koste seg ute på Fuglenesodden. Etter å ha sett på naustet og utedoen så fant de ut at disse byggene kunne ikke stå der malingsslitt i vær og vind lenger – «dette må vi gjøre noe med!» - «vi tar og maler begge byggene».

De kontaktet Gjenreisningsmuseet og museet tok saken videre til Byggdrift- og vedlikehold med spørsmålet om kommunen kunne betale maling og utstyr, hvilket de gjorde. Arbeidsgiveren til Christian Idar Tverrfjell; Byggpartner Hammerfest AS sponset bruk av stillaser og så var de i gang.

Christian og Jonas har brukt de få gode sommerdagene som var i år for å male disse to husene på eget initiativ og med egen organisering. De sa selv iblant at de godt kunne ha tenkt seg både fisketur og annet kos istedenfor å male, men de har stått på som bare det for å få jobben gjort.

For et utrolig flott initiativ, pågangsmot og evne til å gjennomføre et slikt type arbeid med maling av fellesskapets bygninger på Fuglenesodden! Christian og Jonas er virkelig flotte forbilder for annen "ungdom"!

 Vi gratulerer!