Forfatter: Svein Aasegg

2018 | 92 sider

ISBN: 978-82-90700-42-8

Utgitt av Nordkapp Historielag og Museeene for Kystkultur og Gjenreisning i Finnmark

Pris: 250,-

 

Glimt fra eldre ferdsel, bosetting, kirker, folk og fiskehandel ved Kamøyfjorden.