Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kjøllefjord Kystlag

Kjøllefjord Kystlag ble stiftet 6.mars 1993

I januar 1993 gikk det rykter om at deler av Foldalbruket skulle rives og flyttes. For å berge Foldalbruket fra riving, gikk lokale entusiaster sammen og stiftet lokallag under Forbundet KYSTEN. Foldalbrukets eiere ga kystlaget valget om de ville leie anlegget med de begrensninger, men samtidig frihet det innebar, eller kjøpe det og dermed påta seg et stort ansvar. Kystlagets interimstyre hoppet i det, og kjøpte likegodt anlegget. Et spenstig valg som på mange måter speiler visjonen de hadde. Kjøpesummen var 300 000,- Mye penger for et nystartet lokallag, men de klarte å synliggjøre verdien, og fikk økonomisk støtte til kjøpet gjennom Riksantikvaren, Finnmark Fylkeskommune og flere andre. Riksantikvaren ble koblet inn på et tidlig tidspunkt, og den 8.april.1994 ble Foldalbruket vedtaksfredet med hjemmel i lov om kulturminner §§ 15 og 19 jfr. §22.
I årene som fulgte har medlemmenes ukuelige vilje og dugnadsinnsats vært drevet fram av drømmen om at Foldalbruket skulle bli et kystmuseum.

Kjøllefjord Kystlag er en frivillig organisasjon for vern av lokal kystkultur i samsvar med Forbundet KYSTENs vedtekter og arbeidsprogram.
Kjøllefjord Kystlag skal, i samarbeid med andre kulturverninteresserte arbeide for å fremme bevaringen av:

  • Foldalbruket som kystmuseum
  • Eldre fartøyer og verdifullt kystmiljø
  • Tadisjonelt sjømannskap, vedlikehold og sikkerhet
  • Tradisjonene fra fartøyer og kystmiljø

STYRET for 2017

Leder: Liv Jorunn Nygård
Styremedlemmer: Leif Yngve Wallenius, Sølvi Bech, Liv Torill Johansen, og Jan Børre Pettersen
Varamedlemmer: Berit Sørbø, Merete a. Angell og Espen Hustad

Org.nr. 971408057