Utgitt av Nordkappmuseet

Utgitt i 2003   |   31 sider

 

Forord

Det er en stor glede for Nordkappmuseet å presentere Betzy Akersloot-Bergs kystlandskape på årets sommerutstilling i Honningsvåg. I 1996 ble det holdt en stor minneutstilling på Aur prestegård i Aurskog-Høland, kunstnerinnens fødested. Dette er imidlertid første gangen det arrangeres utstilling i Nord-Norge med hennes malerier fra Finnmark og Lofoten. De vises sammen med utvalgte malerier fra hennes hjemmemiljø på øya Vlieland i Nederland.

Denne utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Museum Tromp’s Huys og Nordkappmuseet. Uvalget er gjort av undertegnede i samråd med direktør Bert Huiskes ved Museum Tromp’s Huys. I har valgt å vise kystlandskap både fra Nord-Norge og fra kysten av Nederland, især fra Vlieland hvor Betzy Akersloot-berg bosatte seg i 1896. Havet og kysten var alltid hennes hovedmotiver, og det er som marinemaler hun først og fremst ble kjent. Allerede som 20 åring kom hun til Finnmark og gjennom hele sin kunstnerbane hentet hun motiver fra vår landsdel, og mange av hennes beste bilder er herfra. Med unntak av et Lofoten-motiv som eies av nasjonalgalleriet i Oslo (kat. nr. 3), er samtlige bilder utlånt fra Museum Tromp’s Huys, Betzy Akersloot-Bergs tidligere hjem som nå er museum. Det finnes en stor samling på over 200 malerier, trykk og skisser av Betzy Akersloot-Berg, samt verker av hennes kunstnervenner, deriblant maleriet Dorpstaat av Elisabeth Sinding. Vi har valgt å ta det med på utstillingen fordi det viser hovedgaten i landsbyen Oost-Vlieland i 1898, sett fra Betzy Akersloot-Bergs egen stue (kat. nr. 35 s. 26).

(…)