Forfatter: Anette Horn (redaktør)

ISBN: 978-82-90700-32-9

Utgitt av Museene For Kystkultur og Gjenreisning i Finnmark

Pris: 10,-

Enkel og grei introduksjon til sider ved Finnmarks kystkultur. Produsert av Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS.