Gamvik museum skal bidra til utvikling av våre lokalsamfunn i tråd med vårt mandat og ansvarsområder.

 • Museet skal kjenne til våre lokalsamfunns historier og kulturarv, men også være tett på dagens innbyggeres utfordringer og ønsker slik at museet kan bidra til meningsutveksling, deltagelse og engasjement for å bygge en bedre samtid og framtid.
 • Museet skal anerkjenne og ta i bruk lokal erfaring som en kilde til kunnskap om våre lokalsamfunn, naturgitte fortrinn og ressurser, befolkningens verdier, tradisjoner og kunnskap – vi skal aktivt søke opp og dokumentere små og store livsfortellinger som understøtter dette.
 • Museets ansatte skal inkludere og involvere befolkningen, organisasjoner og næringsliv i prosjekter, prosesser og initiativ - slik at dette kan prege museets daglige virksomheter.           

Gamvik museum har også ansvaret for utvikling av Slettnes fyr, som kystkulturminne, som kilde til formidling av Kystverkets og finnmarkskystens historie samt som en unik kulturarena og reiselivsmål.

Se utlysning på NAV

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • Ledelse, utvikling og drift av Gamvik museum og Slettnes fyr
 • Personalansvar for faste og midlertidige ansatte 
 • Budsjettansvar for avdelingen
 • Ansvar for at avdelingen følger virksomhetsplaner og vedtatte overordnede planer og oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
 • Sikring og tilgjengeliggjøring av museet samlinger
 • Formidlingsarbeid, blant annet ved produksjon av nye utstillinger, guiding, tilrettelegging av kurs, foredrag og work-shops samt via nye teknologiske plattformer

 

Kvalifikasjonskrav

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen humanistiske fag eller annen relevant utdanning
 • Bred erfaring fra arbeid med lokalsamfunnsutvikling og kan vise til gode resultater
 • Gjerne erfaring fra museum eller andre kulturinstitusjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God økonomiforståelse og kjennskap til relevante virkemiddelordninger

 

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper:

 • Du har en inkluderende lederstil som inngir tillit og evner både å bygge nye relasjoner og vedlikeholde etablerte nettverk
 • Du motiveres av utfordringer og er løsningsorientert
 • Du finner balansen mellom strategiske og driftsmessige oppgaver
 • Du er motiverende og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har stor arbeidskapasitet og jobber strukturert, selvstendig og målrettet
 • Du er fleksibel og liker å holde et høyt tempo

 

Vi tilbyr

Vi kan tilby:

 • En spennende, utfordrende og variert lederjobb med utviklingsmuligheter
 • Hyggelige kolleger i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS
 • Pensjonsordning i KLP

Stillingen lønnes etter avtale.

Så lenge Stortinget bestemmer gjelder særlige virkemidler i Finnmark som bl.a. nedskriving av studielån og lavere skatt.

 

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Edelh Ingebrigtsen 

på telefon 905 48 459 eller E-post til: edelh.lena@kystmuseene.no

Søknadsfrist 27.september 2021

Søknad med CV samt godkjente kopier av vitnemål, attester sendes via Jobbnorge eller til post@kystmuseene.no

Museene for kystkultur og gjenreisning IKS, Postboks 260, 9751 Honningsvåg