Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • Ledelse og utvikling av Nordkappmuseet
 • Personalansvar
 • Budsjettansvar for egen enhet
 • Hovedansvar for museets samlinger
 • Hovedansvar for utvikling av temporære utstillinger og videreutvikling av museets faste utstilling
 • Hovedansvar for bevaring av museets kulturminner
 • Museumsfaglig ledelse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Solid ledererfaring og kan vise til gode resultater i ledelse
 • Gjerne erfaring fra museum eller andre kulturinstitusjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God økonomiforståelse

 

Personlige egenskaper:

 • Du liker å lede og evner å motivere kompetente medarbeider til å levere høy kvalitet
 • Du motiveres av utfordringer og er løsningsorientert
 • Du finner balansen mellom strategiske og driftsmessige oppgaver
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du inngir tillitt, er inkluderende og liker mennesker
 • Du har stor arbeidskapasitet og jobber strukturert, selvstendig og målrettet
 • Du er fleksibel og liker å holde et høyt tempo

Vi kan tilby:

 • En spennende, utfordrende og variert lederjobb med utviklingsmuligheter
 • Hyggelige kolleger i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP

Stillingen lønnes etter avtale.

Så lenge Stortinget bestemmer gjelder særlige virkemidler i Finnmark som bl.a. nedskriving av studielån og lavere skatt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Edelh Ingebrigtsen

på telefon 905 48 459 eller E-post til: edelh.lena@kystmuseene.no

 

Museene for kystkultur og gjenreisning IKS

Postadresse:                             Besøksadresse:              Organisasjonsnummer:

Postboks 396                            Holmen 1                         989 166 670

                                        9751 Honningsvåg

 

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark er et interkommunalt selskap med ansvar for drift av museer i Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg,  Kjøllefjord, Gamvik og Berlevåg.

Museenes viktigste ansvarsområde er:

 • Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie
 • Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms
 • Samtidsdokumentasjon i fylket, med vekt på store samfunnsmessige endringer.

Selskapet har for tiden 24 ansatte og er organisert som en enhet med felles ledelse. Selskapet skal spille en aktiv samfunnsrolle, være en kulturfaktor lengst nord i Norge og sørge for et godt museumstilbud i eierkommunene.