Konservator/formidler Berlevåg Havnemuseum – 100% stilling

Berlevåg Havnemuseum søker en hyggelig medarbeider, fra 1. september eller etter avtale. Museet holder til i Statens Havnevesens gamle bygninger og har havnehistorie som sitt hovedtema. Sjøfart, fiskeri, fyrhistorie og 2. verdenskrig er også sentrale tema i vår formidling og dokumentasjon. Museet er en del av Kystverkets etatsmuseum og deltar i dette nettverket. Fra 2018 overtok museet redaktørrollen for bladet Berlevågingen, som gis ut tre ganger i året. I dette arbeidet inngår artikkelskriving, kontakt med skribenter, annonsører, trykkeri mm.    

Berlevåg Havnemuseum har to ansatte som tar seg av alle oppgaver ved museet. Jobben er svært variert, og det er bruk for mange typer kompetanse og ferdigheter. Å gjøre ting man aldri har gjort før, er en del av jobbhverdagen. Å kunne arbeide selvstendig og være initiativrik er egenskaper som er viktige for denne jobben.

Høyere utdanning innen historie eller andre relevante fag er et krav.

Stillingen lønnes etter avtale.

Så lenge Stortinget bestemmer gjelder særlige virkemidler i Finnmark som bl.a. nedskriving av studielån og lavere skatt.

Søknad med CV samt godkjente kopier av vitnemål sendes som vedlegg til e-postadressen anfrid@kystmuseene.no

Søknadsfrist 9. august