Linebruket bestod opprinnelig av hampesnøre som var langt mer arbeidskrevende enn det syntetiske nylonlignende snøret som kom på markedet i løpet av 1960-tallet. Lina blei delt i stubber og en slik stubbe kunne for eksempel utgjøre 12 stamper som så blei avilet med dregg, ile og staur og satt for seg sjøl. Slike stubber var ikke uvesentlig for slik kunne fiskerne få opplysning om hvor det var mest fisk. En annen årsak lå i tap av redskaper. En stubbestap utgjorde langt mindre økonomisk enn å miste hele halingen.