Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forskningsgruppen Living the War og Gjenreisningsmuseet

Publikasjon:

homepageImage_no_NO.gif

Fersk publikasjon fra forskningsgruppen Living the War og Gjenreisningsmuseet. I Finnmark og Nord-Troms ble sivilbefolkningens levevilkår endret som følge av krigen og tvangsevakueringen.  Les om sykepleiere som pleide syke og sårede med få midler, hvilken omveltning tvangsevakueringen innebar for de sinnsyke, krigsbarndommen og minnene om den, samt den store økningen i smittsomme sykdommer og spedbarnsdødelighet m.m.

Link finner du her:

Living the War, part 1:

Nina Planting Mølmann, Bjarne K. Jacobsen, Ingunn Elstad

Heidi Stenvold, Åshild Fause

Åshild Fause

Ingrid Immonen

Living the War, part 2:

Yaroslav Bogomolov

Elizaveta Khatanzeiskaya

Mikhail Suprun

Evakuering av samene er et ukjent tema for mange. Ingunn Elstad, professor ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, har jobbet med tema i forskningsprosjektet Living the War.
 

Gjenreisningsmuseet har gleden av å publisere artikkelen her:

 

Ingunn Elstad

Living the war - Barents area during WW2 and aftermath

Forskningen ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms er i stor grad knyttet til overnevnte prosjekt.

Forskningsprosjektet er internasjonalt, flerårig og tverrfaglig med fagene historie, sosial antropologi, pedagogikk, filosofi og sykepleie. Det overordnede temaet er sivilbefolkningens liv og helse i Finnmark og Nord-Troms, Finland og Russland, samt den påfølgende gjenreisingen. Sentrale tema er barndom, matforsyning, sivilbefolkningens helse, kommunikasjon, boforhold, psykisk syke og sykepleie m.m. Det er i alt 11 deltakere fra Finland, Norge og Russland. Prosjektgruppa er godt etablert og har siden 2010 hatt møter og seminarer i Kemi, Kolding og Arkhangelsk, og møtes jevnlig i Tromsø og Hammerfest.